System Licencyjny – FAQ

x

FAQ – OGÓLNE

x


1. Czym jest system licencyjny PZTri?


x

System licencyjny PZTri to projekt wprowadzony na kształt systemów zachodnich (USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy), mający na celu szeroko rozumiany rozwój triathlonu w Polsce, który ma za zadanie dofinansować działania statutowe PZTri, w tym strategiczne kierunki rozwoju Polskiego Związku Triathlonu.

x


2. Co to jest licencja?


x

Licencja to dokument uprawniający do startu w zawodach partnerskich PZTri. Nieposiadając licencji rocznej lub jednorazowej zawodnik nie odbierze pakietu startowego i nie wystartuje w zawodach.

x


3. Skąd pomysł wprowadzenia obowiązkowych licencji?


x

Wprowadzając system licencyjny do polskiego triathlonu nadrabiamy wieloletnie zaległości organizacyjne względem innych państw. Licencje (roczne i jednorazowe) obowiązują od wielu lat m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy Hiszpanii, wymagane są również przez największe cykle triathlonowe, jak Ironman czy Challenge Family. Szeroki rozwój triathlonu to jeden z głównych celów statutowych PZTri, obowiązujący system licencyjny umożliwia prowadzenie zrównoważonych działań na wielu płaszczyznach naszej dyscypliny.

x


4. Co to jest licencja roczna PZTri?


x

1. Licencja roczna to dokument wydawany członkom PZTri, uprawniający do rywalizacji we wszystkich partnerskich zawodach triathlonowych PZTri w Polsce.
2. Posiadając roczną licencję jesteś zwolniony z wykupowania jednorazowych licencji na zawody triathlonowe.
3. Dodatkowo, zawodnicy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów PZTri.
4. Członkowie PZTri, wykupując roczną licencję, wspierają rozwój dyscypliny i pomagają wyrównywać szanse w rywalizacji polskim zawodnikom na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie triathlonistów od najmłodszych lat.

x


5. Co to jest licencja dzienna PZTri?


x

Licencja dzienna to opłata uprawniająca do startu na wybranej imprezie partnerskiej PZTri. Wykupując dzienną licencję, wspierasz rozwój dyscypliny i pomagasz triathlonistom w ich karierze sportowej od najmłodszych lat. Licencja dzienna to rozwiązanie dla zawodników okazjonalnie startujących w zawodach triathlonowych. Wykupując licencję dzienną, zawodnik nie otrzymuje dostępu do korzyści płynących z posiadania licencji rocznej, czyli m.in. ofert promocyjnych i rabatów u partnerów PZTri.

x


6. Jakie są rodzaje licencji Age-Group PZTri?


x

PZTri, we współpracy z organizatorami największych imprez triathlonowych, przygotowało dwa typy licencji dla zawodników Age-Group:
a) licencja roczna, która upoważnia do startu we wszystkich licencjonowanych imprezach PZTri oraz gwarantuje dostęp do licznych korzyści i zniżek dedykowanych wyłącznie członkom PZTri,
b) licencja dzienna, która umożliwia start w konkretnych zawodach triathlonowych pod patronatem PZTri.

x

UWAGA!!! Poza wyrobieniem licencji PZTri zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za start zgodnie z regulaminem danych zawodów.

x


7. Kto może wyrobić licencje Age-Group PZTri?


x

Licencję Age-Group PZTri może wyrobić każda osoba, który ma ukończone 16 lat. Przy licencjach Age-Group PZTri nie ma górnego limitu wieku. W przypadku licencji rocznych do jej wyrobienia niezbędne jest posiadanie orzeczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania triathlonu. Przykładowy druk orzeczenia znajdziesz TUTAJ. W przypadku licencji jednorazowej nie ma obowiązku posiadania takiego orzeczenia. Licencja Age-Group PZTri nie uprawnia do startów w zawodach w ramach sportu kwalifikowanego. Zobacz TUTAJ jak wyrobić licencję AG.

x


8. Jak mogę wyrobić licencję Age-Group PZTri?


x

Licencję roczną można wyrobić poprzez aplikację mobilną PZTri (do pobrania w App Store lub Google Play), licencja będzie ważna bezpośrednio po pomyślnym zakończeniu procesu zakupu licencji. Szczegółowy opis jak krok po kroku wyrobić licencję Age-Group PZTri znajdziesz TUTAJ.

x


9. Gdzie mogę wystartować z licencją PZTri?


x

Lista licencjonowanych zawodów PZTri znajduje się TUTAJ.

x


10. Dlaczego licencje są wymagane akurat na tych zawodach?


x

Stale pracujemy nad tym, aby jak najwięcej imprez triathlonowych, duathlonowych i aquathlonowych współpracowało w zakresie organizacji z PZTri, a tym samym uzyskiwało status imprezy partnerskiej PZTri. Zawody są jednak organizowane przez niezależnych organizatorów i jeśli konkretny organizator nie współpracuje z PZTri, to ma prawo organizować zawody samodzielnie i nie wymagać licencji. Jednak organizatorzy współpracujący z PZTri przyczyniają się do budowania polskiego triathlonu, ponieważ środki pozyskane z systemu licencyjnego przeznaczane będą m.in. na rozwój sportu dzieci i młodzieży, paratriathlonu oraz rozumieją wagę i rolę upowszechniania zdrowego trybu życia i sportu amatorskiego.

x


11. Jakie są korzyści z posiadania licencji Age-Group PZTri?


x

1. Zostając członkiem PZTri i posiadając roczną licencję, stajesz się świadomym sportowcem, budującym i rozwijającym środowisko triathlonowe w Polsce. Przede wszystkim wspierasz dzieci, młodzieży, zawodników wyczynowych, jak również paratriathlonistów w drodze na ich sportowy szczyt. Poza tym, każda osoba posiadająca licencję roczną PZTri może liczyć na rabaty u naszych partnerów. Pełny wykaz zniżek dostępny jest TUTAJ.
2. Stale rozwijamy siatkę dodatkowych korzyści płynących z członkostwa i na bieżąco informujemy o nowych nawiązanych partnerstwach korzystnych dla polskich triathlonistów i klubów triathlonowych. Zobacz jakie są główne korzyści z posiadania rocznej licencji PZTri:
– świadomość współtworzenia polskiego triathlonu i propagowania zdrowego stylu życia, dzięki członkostwu w programie wspierającym rozwój dzieci i młodzieży, paratriathlonistów i amatorów,
– newsletter PZTri, zawierający rady i wskazówki od polskich trenerów, informacje o krajowej rywalizacji w triathlonie wyczynowym, sylwetki najlepszych polskich zawodników i relacje z przeprowadzanych przez PZTri akcji szkoleniowych,
– kwartalny webinar PZTri, w którym poruszamy zagadnienia treningowe, startowe i sprzętowe dla triathlonistów,
– stale rozwijany dostęp do zniżek związanych z uprawianiem triathlonu, korzyści związane z rabatami przy zakupach odzieży, sprzętu sportowego i suplementów,
– zniżki na kursy instruktorskie, trenerskie i szkolenia sportowe organizowane przez PZTri,
– prawo startu bez dodatkowych opłat licencyjnych na blisko 30 partnerskich imprezach triathlonowych PZTri,
– prawo startu bez dodatkowych opłat licencyjnych na niektórych imprezach zagranicznych (licencje PZTri z reguły są akceptowane na większości imprez pod szyldem Ironman i Challenge, jednak są to imprezy organizowane przez instytucje prywatne, dlatego też prosimy o każdorazowe potwierdzenie u poszczególnego organizatora tego, czy akceptują licencję roczna Polskiego Związku Triathlonu).

x


12. Na jakie działania zostaną przeznaczone środki z licencji Age-Group PZTri?


x

1. Pozyskane środki z systemu licencyjnego AG w danym roku będą wykorzystywane na stałe pozycje w tym samym roku kalendarzowym, natomiast pozostała kwota będzie przeznaczona do wykorzystania w roku kolejnym na wybrane strategiczne kierunki finansowania PZTri.
x

2. Stałe pozycje wykorzystywane ze środków licencyjnych AG w tym samym roku, w którym zostały wpłacone do PZTri:
a) koszty wyprodukowania i wysyłki licencji (opcja dodatkowo płatna 20 zł przy zakupie licencji),
b) koszty pośrednie biura PZTri, aktualizacje, obsługa, rozwój i utrzymanie aplikacji, serwis członkostwa i dodatkowych świadczeń z systemu licencyjnego, prowizje transakcyjne, działalność operacyjna biura związku (nie więcej jak do 25% wpływów z systemu licencyjnego w danym roku),
c) koszty ubezpieczenia osób z licencjami (tylko do 31 marca 2020 roku),
d) środki na dofinansowanie sędziów na imprezach licencjonowanych (10% dofinansowania pochodzące z licencji jednorazowych zakupionych na daną imprezę),
e) wkłady własne w zależności od wysokości wpływów z systemu licencyjnego AG (szczegóły wyliczeń znajdują się w punkcie 3).
x

PRZYKŁAD NR 1: 142380 zł (wpływy z licencji w 2020 roku) – 4560 zł (koszty wyprodukowania i wysyłki licencji) -18509,4 zł (koszty pośrednie 13%) – 2880 zł (koszty ubezpieczenia) – 0 zł (koszty na dofinansowanie sędziów) – 63757,29 zł (50% wkładów własnych do wniosków ministerialnych) = 52673,31 zł (kwota, która pozostaje do wydatkowania w 2021 roku)
x

PRZYKŁAD NR 2: 220560 zł (wpływy z licencji w 2020 roku) – 7840 zł (koszty wyprodukowania i wysyłki licencji) – 24261,6 zł (koszty pośrednie 11%) – 3360 zł (koszty ubezpieczenia) – 3220 zł (koszty na dofinansowanie sędziów) – 95635,93 zł (75% wkładów własnych do wniosków ministerialnych) = 86242,47 zł (kwota, która pozostaje do wydatkowania w 2021 roku)
x

PRZYKŁAD NR 3: 386520 zł (wpływy z licencji w 2020 roku) – 15040 zł (koszty wyprodukowania i wysyłki licencji) -57978 zł (koszty pośrednie 15%) – 8280 zł (koszty ubezpieczenia) – 12340 zł (koszty na dofinansowanie sędziów) – 127514,58 zł (100% wkładów własnych do wniosków ministerialnych) = 165367,42 zł (kwota, która pozostaje do wydatkowania w 2021 roku)
x

3. Wysokość wkładów własnych niezbędna do zrealizowania programów dotacyjnych z Ministerstwa Sportu lub innych programów dotacyjnych w 2020 roku wyniosła 127514,58 zł. Finansowanie wkładów własnych ze środków licencyjnych będzie opierało się na trzech progach:
a) PRÓG NR 1: 0-150000 zł wpływów z systemu licencyjnego PZTri w danym roku = finansowanie 50% wkładów własnych z systemu licencyjnego AG
b) PRÓG NR 2: 150001-225000 zł wpływów z systemu licencyjnego PZTri w danym roku = finansowanie 75% wkładów własnych z systemu licencyjnego AG
c) PRÓG NR 3: 225001 zł i więcej wpływów z systemu licencyjnego PZTri w danym roku = finansowanie 100% wkładów własnych z systemu licencyjnego AG
x

PRZYKŁAD: W 2020 roku wysokość wkładów własnych niezbędnych do realizacji programów dotacyjnych z Ministerstwa Sportu lub innych programów dotacyjnych wyniosła 127514,58 zł, dzięki czemu PZTri otrzymało dotacje na łączną kwotę 1730305 zł.
a) Jeśli w tym samym roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosłyby 142380 zł, to na rok 2020 obowiązywałby pierwszy próg finansowania wkładu własnego (do 150 tyś zł), co daje 127514,58 x 0,5 = 63757,29 zł (to kwota jaka zostałaby przeznaczona z opłat licencyjnych AG na wkłady własne za rok 2020).
b) Jeśli w tym samym roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosłyby 220560 zł, to na rok 2020 obowiązywałby drugi próg finansowania wkładu własnego (do 225 tyś zł), co daje 127514,58 x 0,75 = 95636,93 zł (to kwota jaka zostałaby przeznaczona z opłat licencyjnych AG na wkłady własne za rok 2020).
c) Jeśli w tym samym roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosłyby 386520 zł, to na rok 2020 obowiązywałby trzeci próg finansowania wkładu własnego (225001 zł i więcej), co daje 127514,58 x 1 = 127514,58 zł (to kwota jaka zostałaby przeznaczona z opłat licencyjnych AG na wkłady własne za rok 2020).
x

4. Strategiczne kierunki finansowania Polskiego Związku Triathlonu z opłat licencyjnych AG w latach 2021-2024 (w każdym roku finansowane zostaną wybrane pozycje w zależności od pozyskanych środków oraz najpilniejszych potrzeb PZTri):
a) wspieranie rozwoju nowych struktur terenowych (wsparcie nowych ośrodków/klubów triathlonowych spełniających określone kryteria),
b) wspieranie programów naborowych Polskiego Związku Triathlonu,
c) wsparcie zawodników Kadry Narodowej w Paratriathlonie oraz rozwój Paratriathlonu w Polsce,
d) wsparcie lokalne regionów poprzez dofinansowanie okręgowych związków triathlonu i/lub kadr wojewódzkich,
e) wsparcie rozwoju klubów poprzez współfinansowanie nagród za klasyfikację PP,
f) program wspierania trenerów sportu wyczynowego uzależniony od wyników sportowych trenowanych przez niego zawodników,
g) szkolenia dla sędziów,
h) szkolenia dla trenerów,
i) szkolenia dla zawodników,
j) wsparcie technologiczne dla trenerów, zawodników i sędziów (zakup nowoczesnego sprzętu),
k) wsparcie rozwoju zawodników poprzez współfinansowanie nagród za klasyfikację końcową PP,
l) wsparcie funduszu stypendialnego dla zawodników Kadry Narodowej,
m) wsparcie działań powiązanych ze szkoleniem wyłączonych z finansowania budżetowego Ministerstwa Sportu np. wyjazd zawodnika na koszt własny PZTri przy odmowie MS lub niewyrażeniu zgody na finansowanie poszczególnych pozycji podczas akcji szkoleniowych przez Ministerstwo Sportu (np. badania na COVID itp.),
n) awaryjny fundusz rehabilitacyjny dla zawodników Kadry Narodowej (doraźna pomoc lekarska i fizjoterapeutyczna),
o) wsparcie logistyczne Kadry Narodowej (np. zakup samochodu dostawczego),
p) wsparcie finansowe akcji szkoleniowych dla zawodników Kadry Narodowej PZTri,
q) wspieranie i rozwój imprez sportowych pod patronatem PZTri,
r) wsparcie działań promocyjnych, marketingowych, komunikacyjnych i reklamowych akcji organizowanych przez PZTri,
s) wspieranie rozwoju triathlonu i dyscyplin pokrewnych w kategorii dzieci i żaków,
t) wspieranie imprez sportowych Systemu Sportu Młodzieżowego,
u) wspieranie wolontariatu sportowego,
v) wsparcie sprzętowe zawodników Polskiego Związku Triathlonu,
w) organizacja kontroli antydopingowych dla zawodników AG.
x

x

FAQ – LICENCJE ROCZNE

xx


13. Kiedy mogę wyrobić licencję roczną na kolejny rok?


x

Jeśli będzie to pierwsza licencja roczna, można wyrobić ją w każdej chwili. Jeśli jest to kolejna licencja roczna, wówczas zakupu można dokonać nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem daty ważności aktualnie obowiązującej licencji.

x


14. Ile kosztuje roczna licencja i do kiedy jest ważna?


x

Roczna licencja, to koszt 100 zł wysyłką lub 80 zł tylko w wersji elektronicznej. Licencje ważne są przez rok (365 dni) od momentu zakupienia licencji.

x


15. Czy muszę posiadać badania, aby wyrobić licencję roczną?


x

Tak, zawodnik objęty licencją powinien posiadać ważne badania lekarskie lub orzeczenie o braku przeciwskazań do uprawiania triathlonu. Badania powinny zawierać formułę „Orzekam brak przeciwwskazań do uprawiania triathlonu” lub „Zdolny do uprawiania dyscypliny sportu: triathlon”. Przy wyrabianiu licencji rocznej należy wgrać skan lub zdjęcie badań do aplikacji (lub przesłać pocztą wraz z wnioskiem), przy licencji jednorazowej należy złożyć oświadczenie, że posiada się ważne badania.

x


16. Czy jest specjalna lista lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich do licencji rocznej?


x

Jeśli nie wiesz jaki lekarz może wystawić orzeczenie, to zapoznaj się TUTAJ z komunikatem PZTri dot. orzeczeń lekarskich.

x


17. Czy jest specjalna lista badań, jakie są wymagane do wydania licencji rocznej?


x

Nie.

x


18. Czy jest specjalny druk, który podpisuje lekarz jako orzeczenie do licencji rocznej?


x

Nie.

x


19. Jaką datę ważności mają badania do licencji rocznej?


x

Data ważności badań jest zgodna z datą ważności badań podaną na druku badań wystawionym przez lekarza.

x


20. Czy orzeczenie lekarskie ma zawsze taką samą datę ważności, jak licencja roczna?


x

Nie, te daty nie są ze sobą związane.

x


21. Czy jeśli lekarz wystawi mi orzeczenie ważne 6 miesięcy i taki dokument załączę do wniosku o licencję roczną PZTri, to mój wniosek zostanie odrzucony?


x

Nie – licencja wydawana jest na rok, natomiast zgodnie z regulaminem masz obowiązek posiadać cały czas aktualne badania. Po zakończeniu ważności wgranych badań, należy wyrobić aktualne badania ważne w kolejnym okresie. PZTri nie weryfikuje tych badań.

x


22. Czy ważność orzeczenia do licencji rocznej zależy tylko od lekarza, czy jest regulowana przez inne osoby?


x

Tylko przez lekarza.

x


23. Czy jak lekarz wystawi mi orzeczenie do licencji rocznej ważne 6 miesięcy, to po pół roku muszę zrobić badania ponownie i zdobyć kolejne zaświadczenie na kolejne 6 miesięcy?


x

Tak, PZTri jednak nie weryfikuje kolejnych badań. Weryfikacja następuje jedynie w momencie wystawiania licencji.

x


24. Czy otrzymam kartę z licencją roczną?


x

Tak, każdy zawodnik będzie posiadał automatycznie generowaną licencję w aplikacji na telefonie, jak również otrzyma pocztą na adres korespondencyjny kartę z licencją pod warunkiem wykupienia licencji z opcją wysyłki. Licencje są wysyłany zwykłym listem.

x


25. Skąd organizator będzie wiedział, że mam licencję roczną?


x

W zależności od organizatora, biuro zawodów może posiadać listy zawodników z zaznaczonymi osobami posiadającymi licencje; ewentualnie przed wydaniem pakietu startowego zawodnik będzie proszony o okazanie licencji (w telefonie lub na podstawie wydrukowanej karty). Szczegółowe zasady weryfikacji licencji będą podawane przez organizatorów na stronach internetowych poszczególnych zawodów.

x


26. Dlaczego nie mogę wyrobić po prostu jednej licencji, tylko co roku muszę wyrabiać kolejną?


x

Na bieżąco może się zmienić lista imprez objętych systemem licencyjnym oraz wymagania Ustawy o Sporcie. Dlatego bardzo ważne jest, aby zawodnicy odnawiali co roku licencję, akceptując aktualne na dany sezon warunki i regulaminy.

x

x

FAQ – LICENCJE DZIENNE

xx


27. Jak mogę wyrobić licencję dzienną?


x

Licencję dzienną można wyrobić poprzez aplikację mobilną PZTri (do pobrania w App Store lub Google Play). Licencja dzienna obowiązuje tylko na tych zawodach, na których jest wykupiona. W przypadku niektórych organizatorów, możliwe jest również wykupienie licencji dziennej od razu w trakcie zapisywania się na zawody. Koszt wyrobienia licencji dziennej to 20 zł.

x


28. Czy muszę posiadać badania, aby wyrobić licencję dzienną?


x

Tak, zgodnie z Ustawą o Sporcie zawodnik objęty licencją powinien posiadać ważne badania lekarskie, orzekające o braku przeciwskazań do uprawiania triathlonu. Przy wyrabianiu licencji rocznej należy wgrać skan lub zdjęcie badań do aplikacji, przy licencji jednorazowej należy złożyć oświadczenie, że posiada się ważne badania.

x


29. Czy muszę kupić kilka licencji jednorazowych, jeśli chcę wystartować w kilku wyścigach w czasie jednej imprezy triathlonowej?


x

Nie, licencja dzienna obowiązuje na całej imprezie, czyli można wystartować np. w sobotę na jednym dystansie, a w niedzielę na drugim i dodatkowo w sztafecie – wszystko w ramach jednej licencji dziennej.

x


30. Czy, jeśli zawody triathlonowe są w ramach cyklu, to wystarczy mi jedna licencja dzienna na cały cykl?


x

Nie, na każde niezależne zawody w ramach cyklu, odbywające się w innym terminie i w innej lokalizacji, wymagana jest oddzielna licencja dzienna. Oczywiście, licencja roczna upoważnia do startu we wszystkich zawodach.

x


31. Czy mogę dostać zwrot środków, jeśli wykupię licencję jednorazową i nie wystartuję?


x

Nie, licencje jednorazowe są bezzwrotne. Nie ma też możliwości przepisania licencji na inne zawody lub na inną osobę.

x


32. Czy jeśli zawody, na które kupiłem licencję jednorazową, zostaną odwołane, to otrzymam zwrot środków?


x

Oczywiście! W takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@triathlon.pl. Środki zostaną zwrócone w ciągu 2 tygodni.

x


33. Skąd organizator będzie wiedział, że mam licencję jednorazową?


x

W zależności od organizatora, biuro zawodów może posiadać listy zawodników z zaznaczonymi osobami posiadającymi licencje lub biuro zawodów, przed wydaniem pakietu startowego, może prosić zawodnika o okazanie licencji w telefonie. Szczegółowe zasady weryfikacji licencji będą podawane przez organizatorów na stronach internetowych poszczególnych zawodów.

x

x

FAQ – INNE

xx


34. Czy dane na licencjach muszą być takie same, jak dane w dowodzie osobistym? Czy mogę podać pseudonim zamiast nazwiska?


x

Niektórzy organizatorzy przy odbiorze pakietu mogą prosić o okazanie licencji oraz dowodu tożsamości. Aby uniknąć nieporozumień wymagamy podania prawdziwych danych, zgodnych z dowodem tożsamości.

x


35. Zgubiłem moją kartę z roczną licencją – co mam zrobić?


x

Prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@triathlon.pl. Koszt produkcji i wysłania nowej karty to 20 zł, karta zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

x


36. Chciałbym otrzymać fakturę za licencję – czy jest to możliwe?


x

Oczywiście. Prosimy po zakupieniu licencji przesłać dane do faktury mailowo na adres biuro@triathlon.pl. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia i przesłana drogą mailową.

x


37. Co powinienem zrobić, jeśli czegoś jeszcze nie wiem?


x

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem PZTri na adres biuro@triathlon.pl

x


38. Dlaczego we wniosku papierowym o wydanie licencji rocznej jest wymagane potwierdzenie przynależności do klubu pieczęcią klubu z podpisem, w aplikacji wystarczy podać nazwę klubu bez weryfikacji?


x

Wnioski papierowe są przeznaczone głównie dla zawodników Systemu Sportu Młodzieżowego i Elity/Pro/Seniorów, gdzie przynależność klubowa liczy się w rankingach Ministerstwa, a także są objęci Regulaminem Zmiany Barw Klubowych, stąd konieczne jest potwierdzenie klubu o przynależności zawodnika do danego klubu. W przypadku zawodników Age Group nie ma takich obostrzeń, więc wystarczające jest wpisanie nazwy klubu.

x


39. Czy i gdzie jest dostępna lista licencjonowanych klubów PZTri?


x

Lista klubów z ważną licencją klubową znajduje się TUTAJ.

x


40. Przez pomyłkę wpisałem złe dane we wniosku licencyjnym – co muszę zrobić?


x

Prosimy o kontakt z biurem PZTri na adres biuro@triathlon.pl.

x


41. Czy mogę zrezygnować z rocznej lub jednorazowej licencji i otrzymać zwrot środków?


x

Nie, licencja roczna i jednorazowa jest bezzwrotna.

x


42. Czy mogę wpisać w polu „Klub” dowolną nazwę?


x

Tak!

x


43. Kto może wyrobić licencje SSM/PRO?


x

Dla zawodników Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Elity/Pro/Senior tj. zawodników w kategoriach młodzik (13-14 lat), junior młodszy (15-17 lat), junior (18-19 lat), młodzieżowiec (20-23 lata), Elita/Pro/Senior (24 lat i więcej) obowiązuje system wyrabiania licencji drogą tradycyjną. W/w zawodników obowiązują tylko licencje roczne i nie mogą być wyrabiane przez aplikacje PZTri. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

x


44. Jakie są zasady przyznawania licencji PRO?


x

1. Licencja PRO wydawana jest zawodnikom z kategorii młodzieżowiec lub senior uprawnionym do posiadania licencji SSM/PRO.
2. Licencja PRO przyznawana jest również zawodnikom rywalizującym w kategorii Age-Group na podstawie wyników sportowych, uzyskanych w trakcie bieżącego lub poprzedniego sezonu, zgodnie z poniższymi kryteriami:
– na dystansie średnim (1,9-90-21,1) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 4 godzin 15 minut oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 4 godzin 45 minut,
– na dystansie długim (3,8-180-42,2) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 9 godzin oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 10 godzin.
3. Licencja PRO może zostać również przyznana przez PZTri na wniosek zainteresowanej osoby na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika.
4. Zawodnik posiadający licencję SSM/PRO w tym Junior Młodszy, Junior, U23, Elita/Pro/Senior, zobowiązany jest do udziału w rywalizacji sportowej w kategorii PRO lub w swojej kategorii wiekowej zgodnej z klasyfikacjami SSM. W przypadku braku organizacji rywalizacji w kategorii PRO lub w poszczególnych kategoriach SSM, zawodnik może rywalizować w kategorii Age Group.
5. Licencja PRO przyznawana jest na bieżący rok kalendarzowy (do 31 grudnia danego roku).
6. Nie ma możliwości rezygnacji z licencji PRO w trakcie roku kalendarzowego.
7. Zawodnik, który w danym sezonie posiada licencję Age-Group i w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę na kategorię PRO, zobowiązany jest do zdania licencji Age-Group.
8. Zobacz TUTAJ jak wyrobić licencję PRO.

x