Enea Talent ID – testy naborowe do KN młodzika i juniora młodszego oraz testy weryfikacyjne Kadry Narodowej


Polski Związek Triathlonu ogłasza testy naborowe "Enea Talent ID" do Kadry Narodowej dla zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzik oraz junior młodszy, które odbędą się w Warszawie dnia 20 stycznia 2024 roku. Od 2024 roku Grupa Enea objęła patronat na tym wydarzeniem. Na testy można zgłosić się wysyłając maila na adres biuro@triathlon.pl . Poza testami naborowymi "Enea Talent ID" przeprowadzone zostaną również testy weryfikacyjne dla Kadry Narodowej dla kat. młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec.

Czym jest Enea Talent ID?
Enea Talent ID to program identyfikacji talentów w polskim triathlonie. Jest alternatywną ścieżką dla zawodników chcących dostać się do Kadry Narodowej oraz szansą dla nowych utalentowanych zawodników, którzy chcą zacząć swoją przygodę z triathlonem. Program ten jest przeznaczony dla kategorii wiekowych młodzik (13-14 lat) oraz junior młodszy (15-17 lat). Do programu Enea Talent ID można podchodzić maksymalnie 2 razy: raz poprzez Grand Prix w Aquathlonie i raz poprzez przesłane filmy z testów i wyniki z zawodów.

Co daje Enea Talent ID?
Każda osoba, która spełni kryteria kwalifikacyjne do szerokiej Kadry Narodowej będzie poddana weryfikacji poziomu sportowego podczas dalszych testów ewaluacyjnych, które corocznie odbywają się w styczniu. Po testach ewaluacyjnych powstanie lista zawodników przewidzianych do wsparcia sprzętowego, szkolenia na wybranych zgrupowaniach, jak również udziału w zawodach międzynarodowych. Zawodnicy zakwalifikowani w ramach Enea Talent ID będą objęci dwuletnim okresem wdrożeniowym do dyscypliny w ramach szerokiej Kadry Narodowej pod warunkiem posiadania licencji zawodniczej PZTri, aktualnych badań lekarskich oraz deklaracji czynnego przygotowywania się do triathlonu, jak również pozytywnej weryfikacji postępów po pierwszym roku, który warunkuje utrzymanie się w programie.

Korzyści z kwalifikacji do Enea Talent ID?
Każdy nowy zawodnik w naszej dyscyplinie czyli osoba, która nie posiadała do tej pory licencji PZTri lub wyrobiła ją w roku, w którym zgłosiła akces o przystąpienie do programu Enea Talent ID i która zakwalifikuje się do Enea Talent ID, a następnie przejdzie testy ewaluacyjne (dot. testów i udziału w zawodach pływackich i biegowych) otrzyma sprzęt na start, możliwość wsparcia trenerskiego, a także bezpłatny udział w zawodach rangi PP i MP. Ponadto wybrani zawodnicy zostaną objęci szkolenim podczas zgrupowań, jak również powołani na zawody międzynarodowe. W przypadku wyróżniających się zawodników możliwe będzie również sfinansowanie testów diagnostycznych i wydolnościowych, jak również inne formy wspierające identyfikację talentów.

Jak działa Enea Talent ID?
Możliwością zakwalifikowania się do programu „Enea Talent ID” dla zawodniczek i zawodników jest udział w Grand Prix w Aquathlonie, zawodach rozgrywanych corocznie w miesiącach marzec-kwiecień. Dodatkową możliwością zakwalifikowania się do programu „Enea Talent ID” będą udokumentowane wyniki z testów przesłanych do PZTri lub z oficjalnych zawodów pływackich (pływalnia 25 m lub 50 m) i biegowych (tartanowy stadion lekkoatletyczny 200 m lub 400 m). Natomiast w tym przypadku konieczna będzie weryfikacja poziomu sportowego podczas testów ewaluacyjnych, które corocznie odbywać się będą w styczniu. W każdym roku dla programu „Enea Talent ID” zachowany będzie jednakowy schemat czasowy.

Schemat czasowy na przykładzie 2024 roku (SLOT NR 1):
marzec-kwiecień 2024 – możliwość wzięcia udziału w zawodach Grand Prix w Aquathlonie (dokładne terminy poszczególnych aquathlonów znajdują się na stronie PZTri w zakładce KALENDARZ)
do 10.05.2024 – publikowanie wyników „Enea Talent ID” na podstawie Grand Prix w Aquathlonie i włączenie zawodników do szerokiej Kadry Narodowej na rok 2024
do 31.12.2024 – włączenie zawodników z Grand Prix w Aquathlonie do szerokiej Kadry Narodowej na kolejny rok kalendarzowy
do 31.01.2025 – testy ewaluacyjne dla wybranych zawodników z Enea Talent ID

Schemat czasowy na przykładzie 2024 roku (SLOT NR 2):
01.01.2024-22.12.2024 – możliwość wykonania testu lub udział w oficjalnych zawodach pływackich i biegowych
do 22.12.2024 – termin przesyłania wyników wykonanych testów lub wyników z oficjalnych zawodów do Polskiego Związku Triathlonu na adres biuro@triathlon.pl
do 31.12.2024 – publikowanie wyników „Telant ID” na podstawie wykonanych testów i/lub udziału w oficjalnych zawodach
do 31.12.2024 – włączenie zawodników z przesłanych testów i zawodów do szerokiej Kadry Narodowej na kolejny rok kalendarzowy
do 31.01.2025 – testy ewaluacyjne dla wybranych zawodników z Enea Talent ID

Minima wynikowe:
Osoby, które chcą wziąć udział w programie Enea Talent ID zgodnie z powyższym schematem czasowym powinny przesłać na adres biuro@triathlon.pl wyniki testów w pływaniu i biegu, nie gorsze od oczekiwanych czasów minimalnych. Oba testy powinny być przeprowadzone w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzedzającym aktualny rok kalendarzowy. W przypadku uzyskania wyniku spełniającego minimum w danym roku liczy się wiek zawodnika z roku, w którym wykonał test/sprawdzian/zawody. W wiadomości powinien być wysłany również link do udokumentowanego wyniku zesprawdzianów/testów/zawodów pływackich i biegowych (oficjalne wyniki, nagranie wideo itp). Wyniki przesłane bez potwierdzenia nagrania wideo lub bez oficjalnych wyników nie będą rozpatrywane.

UWAGA! Wysyłając wyniki należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, adres zamieszkania, mail, nr telefonu, jak również imię i nazwisko oraz kontakt mailowy i telefoniczny do trenera. Ponadto w mailu należy dopisać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na publikowanie niniejszych wyników na stronie internetowej Polskiego Związku Triathlonu wraz z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz trenera”.

Junior Młodszy (17 lat) – Grand Prix w Aquathlonie bez późniejszej weryfikacji lub test/zawody pływackie i biegowe do późniejszej weryfikacji na testach ewaluacyjnych w styczniu:
Pływanie 400 m kr kobiety – 4:40 i poniżej
Pływanie 400 m kr mężczyźni – 4:25 i poniżej
Bieg 2000 m kobiety – 7:00 i poniżej
Bieg 2000 m mężczyźni – 6:00 i poniżej

Junior Młodszy (15-16 lat) – Grand Prix w Aquathlonie bez późniejszej weryfikacji lub test/zawody pływackie i biegowe do późniejszej weryfikacji na testach ewaluacyjnych w styczniu:
Pływanie 400 m kr kobiety – 4:45 i poniżej
Pływanie 400 m kr mężczyźni – 4:30 i poniżej
Bieg 2000 m kobiety – 7:20 i poniżej
Bieg 2000 m mężczyźni – 6:20 i poniżej

Młodzik (13-14 lat) – Grand Prix w Aquathlonie bez późniejszej weryfikacji lub test/zawody pływackie i biegowe do późniejszej weryfikacji na testach ewaluacyjnych w styczniu:
Pływanie 200 m kr kobiety – 2:15 i poniżej
Pływanie 200 m kr mężczyźni – 2:10 i poniżej
Bieg 1500 m kobiety – 5:20 i poniżej
Bieg 1500 m mężczyźni – 4:40 i poniżej

Przy powyższych wynikach będzie brany pod uwagę stosunek biegania do pływania 1:3, czyli w przypadku, gdy zawodnik pobiegnie o 1 sekundę wolniej od minimum i chce się zakwalifikować do szerokiej kadry, to musi popłynąć o 3 sekundy szybciej od minimum (2 sekundy na biegu wolniej, to 6 sekund na pływaniu szybciej i 3 sekundy na biegu wolniej, to 9 sekund na pływaniu szybciej). W przypadku, gdy zawodnik popłynie o 1 sekundę wolniej od minimum, to będzie musiał pobiec o 3 sekundy szybciej od minimum (2 sekundy na pływaniu wolniej, to 6 sekund na biegu szybciej i 3 sekundy na pływaniu wolniej, to 9 sekund na bieganiu szybciej). Przelicznik obowiązuje wyłącznie we wskazanym powyżej przedziale wartości.

Szczegółowe zasady i warunki znajdują się w uchwale nr 114 z 2023 roku.

Uwaga! Zawodnicy, którzy zostaną powołani do szerokiej Kadry Narodowej zobowiązani są do posiadania ważnej licencji zawodniczej SSM PZTri oraz ważnych badań lekarskich (zobacz TUTAJ jak wyrobić licencję PZTri). Dokumenty te powinny wpłynąć do biura Polskiego Związku Triathlonu na adres biuro@triathlon.pl nie później jak do 7 dni od opublikowania wyników Enea Talent ID. Niedopełnienie formalności skutkować będzie wykreśleniem zawodnika z listy powołanych zawodników.